Vývoz vozidla do zahraničí

Od 1.1. 2015 se zjednodušil vývoz vozidel do zahraničí. nyní si popíšeme, které doklady budete potřebovat.

Doklady, potřebné k vývozu

Pokud potřebujete automobil vyvést, budete potřebovat originál velkého technického průkazu, originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP), registrační značky 2ks, údaje o kupujícím, úředně ověřenou plnou moc.

Doklady od majitele vozidla

Pokud se jedná o firmu, je třeba doložit kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii OP jednatele či jednatelů, dle toho jak za společnost mohou jednat. Pokud se jedná o živnostníka, je třeba doložit: kopie živnostenského listu, kopie OP majitele živnosti. Soukromá osoba, mající české občanství doloží pouze kopii OP. Soukromá osoba, která je cizincem doloží kopii povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla.

10 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

86 + = 96