Registrace individuálně dovezeného vozidla

Doklady, které budete potřebovat: vozidla do 4 let stáří

  • originál COC listu
  • originál velkého technického průkazu
  • protokol o provedení evidenční prohlídky
  • fakturu s vyčísleným DPH
  • originál dokladu o povinném ručení
  • úředně ověřenou plnou moc
  • u vozidel starších 4 let doložit protokol o technické kontrole před registrací vozidla

Doklady od majitele

(uveden na celní deklaraci jako dovozce nebo má od deklaranta na vozidlo kupní smlouvu či fakturu)

  • Úředně ověřená plná moc
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my Vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Od ledna roku 2015 se ukončuje vystavení čistopisu a vozidla jsou přímo registrována. U vozidel dovezených z členských států EU se technická způsobilost vozidla neschvaluje, nýbrž se přebírá schválení z členského státu. Poplatek za schválení technické způsobilosti, již není vybírán. Provádí se pouze registrace individuálně dovozeného vozidla. Jestliže potřebujeme registraci vozidla dovezeného mimo členský stát, uskutečníme oba kroky. U vozidla pocházející ze státu mimo EU je nutné přiložit doklad o proclení automobilu. Zákonný poplatek u vozidla bez globální homologace při schválení technické způsobilosti individuálně vyrobeného či dovezeného vozidla činí 2 000 Kč. S homologací to je 1 500 Kč.