Vývoz vozidla do zahraničí

Doklady, potřebné k vývozu

  • originál velkého technického průkazu
  • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
  • registrační značky 2 ks
  • údaje o kupujícím
  • plou moc (nemusí být úředně ověřena)

Doklady od majitele

  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla.

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Jde o přepis vozidla evidovaného v ČR na zahraniční osobu při prodeji mimo Českou republiku. K vývozu automobilu do zahraničí není nutná platná STK, nedokládá se zelená karta platného povinného ručení ani kupní smlouva postačí pouze údaje o kupujícím. Pokud však auto pojede do zahraničí vlastními silami, tedy ne na vleku musí mít platné STK a povinné ručení. Registr vozidel vydá nové osvědčení o registraci vozidla a převozní značku s délkou platnosti tři měsíce.