Změna barvy vozidla – potřebné doklady pro zápis

  • originál velkého technického průkazu
  • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
  • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
  • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
  • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
  • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
  • plná moc nemusí být úředně ověřená
1 reply
  1. Pary says:

    BuildBox Crack is a game creator software that does not need programming. Its use is very basic and straightforward. It is as simple as dropping photographs into the programme to use this game creation tool. Make modifications to their properties and press play using this programme. Creating games is simple with this application software. There is no requirement for programming or scripting. Just import photos, assign them attributes, and start building your game. Choose one of our numerous presets to get your game running and previewing in real-time. Furthermore, this programme is ideal for mobile game creators that wish to produce attractive casual and arcade games in a matter of minutes. Yet, I believe that this programme will solve the most of these issues for exceptional engineers. Excellent app for creatingBuildBox With Activation Code

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

26 + = 35