Registrace vozů Dobříš

Registr vozů Dobříš

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Mírové nám.119
263 01 Dobříš

Registrace individuálně dovezeného vozidla – potřebné doklady

Doklady potřebné k dovozu vozidla do 4 let stáří vozidla

 • originál velkého technického průkazu
 • originál COC listu
 • protokol o provedení evidenční prohlídky
 • kopie dokladu o

Duplikát osvědčení o registraci vozidla – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného

Ztráta registrační značky nebo odcizení

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  

Vyzvednutí RZ z depozitu – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného

Ukončení zápisu vlastníka – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • plná moc od vlastníka k ukončení zápisu

Změna barvy vozidla – potřebné doklady pro zápis

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  

Změna názvu firmy, sídla, příjmení – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  

Dočasné vyřazení z registru – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • registrační značky
 • doba depozita max. 12 měsíců
 • po uplynutí této lhůty je nutné dodat

Trvalé vyřazení z registru – potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • obě registrační značky
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou