Ztráta či odcizení SPZ, zápis změn v registru

Pomůžeme vám při ztrátě nebo odcizení SPZ, při zapsání změn do registru při ukončení leasingu, změně barvy vozidla, zápisu přestavby vozidel do TP apod.

 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla – k zajištění vystavení nových SPZ (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velký technický průkaz
 • originál malého technického průkazu (OTP)
 • protokol z evidenční kontroly

Zápis změny v registru při ukončení leasingu

 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla k ukončení leasingu
 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (OTP)
 • protokol z evidenční kontroly

Zápis změny v registru při změně barvy

 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla ke změně barvy (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (OTP)
 • uvedení barvy

Doklady od majitele

 • Úředně ověřená plná moc
 • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my Vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Jízda v autě, na motorce s nečitelnou anebo úplně chybějící registrační značkou je pokutována 10 000 Kč a rokem bez řidičského průkazu. Takto vysoká pokuta dává větší moc pokutovat motoristy, kteří se snaží svou registrační značku zakrýt různými způsoby nebo ji dokonce odmontovávají.

Bez registrační značky nesmí vozidlo vyjet na komunikaci. Pokud majitel vozu zjistí, že nemá značku, musí to ihned ohlásit na policii. Situace bude vyšetřována jako krádež, nicméně i přesto se s vozidlem nesmí vyjet. Hlavní problém se dostaví tehdy, pokud je člověk na pracovní cestě a pojede z Ostravy do Liberce, a tam si všimne chybějící značky. Zpátky musí jet jinak. To, že ztrátu nahlásil policii, nikterak nepomůže. Jestliže značku ztratíte během jízdy a nevíte o tom, a při silniční kontrole se o této skutečnosti dozvíte, nebudou řidiči bránit v jízdě domů. Nicméně mají povinnost přestupek předat do správního řízení. Při správním řízením nebude stačit vaše pouhé tvrzení, že jste na začátku jízdy značku měli, ale pomůže svědectví další osoby.