Převod ojetého vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. v rámci jednoho okresu

Doklady, které budete potřebovat k převodu

  • originál leasingové smlouvy + úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, že je vozidlo předmětem na leasing)
  • originál velkého technického průkazu originál malého technického průkazu (OTP)
  • originál dokladu o povinném ručení (kartička, která se vozí s sebou ve vozidle)
  • originál dokladu o provedení evidenční kontroly znějící na jméno kupujícího (po dohodě ji pro Vás zajistíme)

Registrační značky zůstávají stejné i případě registrace vozidla do jiného okresu

Doklady od majitele – prodávajícího

  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla
  • Úředně ověřená plná moc

Doklady od majitele – kupujícího

  • Soukromá osoba ( cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození
  • Úředně ověřena plná moc

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc od prodávajícího a i od kupujícího od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám poradíme se všemi nejasnostmi.

Od ledna 2015 došlo ke zrušení polopřevodů a nově se musí auto rovnou přihlásit na nového vlastníka. Když se auto nacházelo v polopřevodu, bylo pro policii obtížné najít majitele vozidla. Policie pak měla problém dotyčnému poslat pokutu. Tato skutečnost zkomplikovala život obchodníkům s ojetými vozy, ale i samotným motoristům.

Převod vozu je v současnosti uskutečňován ve městě trvalého bydliště prodávajícího. U převodu vozu nyní musí být přítomen, jak prodávající, tak kupující. Tento fakt je možné obejít ověřenou plnou mocí. Celou věc, tak může vyřídit pouze jedna osoba. Na vyřízení je deset pracovní dní od podpisu kupní smlouvy. Tento nový postup má mimo snadnější papírování při žádostech o zápis změny vlastníka rovněž snížit registrování odcizených aut nebo registrace bez vědomí majitele vozidla.

Pokud se nacházíte v časové tísni, rádi vám s převodem vozidla pomůžeme.