Registrace nového vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. koupeného u dealera

Doklady, které budete potřebovat k registraci

  • originál faktury
  • originál leasingové smlouvy + úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (kartička, která se vozí s sebou ve vozidle)

Doklady od majitele – kupujícího

  • Úředně ověřenou plnou moc (ke stažení)
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Nové vozidlo je automobil pořízený na území České republiky a je k němu pořízen čistopis velkého technického průkazu. Přesněji řečeno, jedná se o technický průkaz, do kterého není vepsán vlastník nebo provozovatel vozidla. Ještě u něj neproběhlo přihlášení do evidence vozidel. Nové vozidlo s původem ze zahraničí má jiné předpisy přihlášení. Nový automobil je neregistrovaný a musí být přihlášeno do registru silničních vozidel.

První krok k registraci vozidla je zákonné pojištění.  Automobil musí mít sjednané povinné ručení a platná zelená karta slouží jako důkaz, že auto je zákonně pojištěno. Dalšími doklady, které je nutné mít u sebe při registraci je vyplněná žádost, formulář, doklad totožnosti. U fyzické osoby postačí občanský průkaz, u podnikající fyzické osoby to je živnostenský list, u právnické osoby je nutný výpis z obchodního rejstříku. Velký technický průkaz nebo prohlášení o shodě, v případě, že nebyl vydán technický průkaz. Doklad o způsobu nabytí automobilu, kdy může jít o fakturu, kupní smlouvu či leasingovou smlouvu. Při registraci vozidla je zapotřebí uhradit správní poplatek. Ten je u motorového vozidla 800 Kč. Poplatek se hradí na místě zápisu a je podmínkou registrace vozidla. Žádost o registraci se obvykle vyřizuje na počkání.