Zajistíme vám emisní plakety

Co je to emisní plaketa a kdy ji potřebujete?

Ekologická plaketa je speciální nálepka, kterou je v Německu a Rakousku regulován vjezd motorových vozidel do měst. Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

K získání ekologické známky je nutné předložit originál velkého technického průkazu motorového vozidla. Dále budeme potřebovat úředně ověřenou plnou moc (ke stažení).

Oblasti, do nichž je vjezd povolen pouze s ekologickou plaketou, jsou značeny nápisem Umwelt zone. Vjezd bez patřičné emisní plakety je trestán pokutou do výše 40€ (zhruba 1000 Kč).