Vystavení duplikátu malého i velkého technického průkazu

Ztráta velkého nebo malého technického průkazu je věc nepříjemná, ne však neřešitelná. Pomůžeme ji vyřešit za vás.

Doklady, které budete potřebovat k vystavení duplikátu OTP za ztracený či odcizený:

  • úředně ověřenou plnou moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla – vystavení duplikátu OTP (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu

Doklady od majitele

  • Úředně ověřená plná moc
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Žádost o vystavení duplikátu technického průkazu podává vlastník vozidla. Je nutné uvést důvod, proč se žádost podává. Odbor k tomu určený vydá duplikát technického průkazu, ve kterém se nacházejí poslední platná data, a dokument se označí slovem DUPLIKÁT. V registru silničních vozidel je uskutečněn záznam o vydání kopie dokladu. Je vhodné mít k dispozici potvrzení o ztrátě průkazu od Policie ČR, kde jeho zmizení či ztrátu nahlásíte. Vydání duplikátu je zpoplatněno výši 100 Kč. Povětšinou jej dostanete na počkání, v případě složitějších případu do 30 dnů.