Doklady potřebné k registraci ojetého vozidla

  • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k zapsání vlastníka  vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
  • originál osvědčení o registraci vozidla – malý TP
  • jestliže se vozidlo bude registrovat na IČO, tak v kopii doklad o IČU (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
  • jestliže se vozidlo bude registrovat  na rodné číslo tak postačí kopie OP
  • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
  • protokol o provedení evidenční prohlídky
  • registrační značky zůstávají stejné i v případě registrace vozidla do jiného okresu
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem
41 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

35 − 29 =