Dočasné vyřazení z registru – potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
  • registrační značky
  • doba depozita max. 12 měsíců
  • po uplynutí této lhůty je nutné dodat vyjádření proč  nebylo vozidlo uvedeno do provozu
  • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
  • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
  • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
  • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
  • plná moc nemusí být úředně ověřená
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

59 + = 69