Ukončení zápisu vlastníka – potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
  • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
  • plná moc od vlastníka k ukončení zápisu vlastníka s úředně ověřeným podpisem
  • protokol  o provedení evidenční kontroly
  • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
  • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
  • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem
1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

62 + = 63