Technická kontrola vozidla

Technická kontrola u vozidel se musí provádět v intervalech určených státem, přesněji řečeno zákonem. Technická kontrola se uskutečňuje v plném rozsahu, a proto je součastí také evidenční kontrola vozidla.

Technická kontrola je uskutečněna na stanici technické kontroly, tam dochází k porovnávání údajů vepsaných v technickém průkazu daného vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti se nazývá evidenční kontrola. Jestliže jde o vozidlo, nepodléhající registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Tuto kontrolu uskutečňuje zákazník pokaždé před registrací vozidla, tedy v případě převodu vozidla z majitele na nového majitele, při registraci vozidla ze zahraničí.

Technická kontrola je uskutečněná před schválením technické způsobilosti vozidla. Pokud si dovezete auto ze zahraničí a jeho technická způsobilost do té doby nebyla schválena v ČR a vozidlo nebylo dosud v České republice registrováno, musíte podstoupit technickou kontrolu

Technickou kontrolu si může vyžádat i sám zákazník. V tomto případě se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku kontroly do technického průkazu vozidla, nýbrž jde o prohlídku určenou pouze pro zákazníka.

10 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

46 − = 45