Registr vozů Hradec Králové

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
ČSA 419
502 00 Hradec Králové

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc.Petr Černohlávek- vedoucí odboru 495 707 801, sekr. 802 495 513 144 petr.cernohlavek@mmhk.cz
Mgr. Jaromír Hudec, vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel 495 707 840 jaromir.hudec@mmhk.cz
Ing. Martin Kabrhel, ved. odd. PK 495 707 810 martin.kabrhel@mmhk.cz
Milan Musil – technik 495 707 831 milan.musil@mmhk.cz
Michal Vaněk-technik 495 707 829 michal.vanek@mmhk.cz
Jakub Mácha – SME 495 707 821 jakub.macha@mmhk.cz
Ilona Mašková – registr vozidel 495 707 830 ilona.maskova@mmhk.cz
Jana Kosařová – registr řidičů 495 707 845 Jana.kosarova@mmhk.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016