Registrace nového vozidla

Pokud si koupíte nové auto, musíte ho nechat registrovat. K registraci budete potřebovat spousty formulářů a dokladů. Bohužel, jako většina úkonů, je i registrace vozidla spojena s papírováním.

K přihlášení vozidla budete potřebovat:

vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel,

technický průkaz vydaný prodejcem vozidla,

doklady o prodeji – faktura, kupní smlouva,

v případě leasingu – leasingová smlouva,

platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a správní poplatek, ten se liší podle typu vozidla

Při jednání je nutno předložit :

občanský průkaz

doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, pokud je vlastník vozidla cizinec

úředně ověřená plná moc, pokud se majitel nedostaví osobně

 

V případě jednání za firmu si připravte:

jako  fyzická osoba – živnostenský list

jako právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, úředně ověřenou plnou moc majitele (jednatele) firmy

Veškeré doklady musí být originály nebo   ověřené kopie, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s  ověřenou plnou mocí.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

− 1 = 5