Registr vozů Znojmo

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Armády 8
669 01 Znojmo

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Pátek: 08:00 – 12:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Radek Svoboda – vedoucí odboru 515 216 391 515 216 389 radek.svoboda@muznojmo.cz
Marie Hanáková – ved. odd. CRV 515 216 377 515 216 390 marie.hanakova@muznojmo.cz
Pavel Bartůněk-technik 515 216 376 pavel.bartunek@muznojmo.cz
Ing. Aleš Kudera – technik 515 216 383 ales.kudera@muznopjmo.cz
Ludmila Vašíčková – registr vozidel 515 216 378 ludmila.vasickova@muznojmo.cz
Anna Filipová – registr vozidel 515 216 379 anna.filipova@muznojmo.cz
Radka Hekrlová – registr vozidel 515 216 381 radka.hekrlova@muznojmo.cz
Karel Jandásek – registr vozidel 515 216 382 karel.jandasek@muznojmo.cz
Mgr. Petr Kolouch – registr řidičů 515 216 385 petr.kolouch@muznojmo.cz
Petra Číhalová – registr řidičů 515 216 386 petra.cihalova@muznojmo.cz
Zdeňka Jedličková – registr řidičů 515 216 385 zdenka.jedlickova@muznojmo.cz
Jana Šťávová – registr řidičů 515 216 384 jana.stavova@muznojmo.cz
Zuzana Jašová – registr řidičů 515 216 395 zuzana.jasova@muznojmo.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016