Registr vozů Zlín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
L. Váchy 602
760 01 Zlín 1

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Antonín Šrajer – vedoucí odboru 577 630 668 577 630 610 antoninsrajer@muzlin.cz
Ing. Martin Šoc – registr vozidel 577 690 694 martinsoc@muzlin.cz
Richard Hanáček – technik 577 630 691 richardhanacek@muzlin.cz
Vojtěch Gajdušek – SME 577 630 634 vojtechgajdusek@muzlin.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016