Registr vozů Příbram

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Tyršova 108
261 01 Příbram 1

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí 07:30 – 17:00
Úterý 08:00–12.00
Středa 07:30 – 17:00
Čtvrtek 08:00-12.00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Jan Novák – vedoucí Dopravního úřadu 318 402 500 318 402 519 jan.novak@pribram.eu
Oddělení registrace vozidel:
Bc. Andrea Sabotová– ved.odd. RV+ SME 318 402 511 andrea.sabotova@pribram.eu
Marián Zajíček-technik 318 402 517 marian.zajicek@pribram.eu
Ruth Vavroušková, DiS – technik, 318 402 512 ruth.vavrouskova@pribram.eu
Pracovnice odd. registrace vozidel 318 402 513, 514, 515, 516
Oddělení řidičských průkazů:
Zuzana Sedláčková – ved.odd. ŘP 318 402 507 zuzana.sedlackova@pribram.eu
Pracovnice odd. řidičských průkazů 318 402 508, 509, 510 iveta.stehlikova@pribram.eu

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016