Registr vozů Rakovník

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Husovo nám. č. 27
269 18 Rakovník

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

František Fröhlich – vedoucí odboru 313 259 185 313 513 281 ffrohlich@murako.cz
Jaroslav Hurt – vedoucí techniků, registrů 313 259 256 jhurt@murako.cz
Helena Josífková – technik 313 259 197 hjosifkova@murako.cz
Jana Suchá – registr 313 259 197 jsucha@murako.cz
Jan Fencl – registr 313 259 198 jfencl@murako.cz
Věra Císařová – registr 313 259 198 rradova@murako.cz
Bc. Luboš Moucha – SME 313 259 186 jvesely@murako.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016