Registr vozů Klatovy

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Antonín Nauš – vedoucí i SME 376 347 481 376 347 632 anaus@mukt.cz
Ing. Anton Kovarovič – technik, registr 376 347 671 akovarovic@mukt.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016