Registr vozů Kolín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Karlovo nám.78
280 12 Kolín

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. František Pospíšil – vedoucí odboru 321 748 129 321 748 115 frantisek.pospisil@mukolin.cz
Bc. Pavel Zeman – ved.odd. technik, 321 748 110 pavel.zeman@mukolin.cz
Marcela Ulcová – registr 321 748 134 marcela.ulcova@mukolin.cz
Stanislav Paďouk–registr historických vozidel pro celý Středočeský kraj a SME 321 748 146 stanislav.padouk@mukolin.cz
Věra Hofmanová-registr vozidel 321 748 145 vera.hofmanova@mukolin.cz
Alžběta Bejlková, technik registr 321 748 113 Alzbeta.bejlkova@mukolin .cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016