Registr vozů Holešov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykova 628
769 17 Holešov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Renata Junáková, ved.odboru 573 521 300 573 521 894 renata.junakova@holesov.cz
Marie Krátká – technik, registrace 573 521 301 marie.kratka@holesov.cz
Radka Uherková–zástupce VO- registrace 573 521 302 radka.uherkova@holesov.cz
Aleš Marek – ZK 573 521 305 ales.marek@holesov.cz
Vendula Becherová- registrace 573 521 302 vendula.becherova@holesov.cz
Aleš Ryška – SME 573 521 453 ales.ryska@holesov.cz
Jaroslava Valášková-registr řidičů 573 521 306 jaroslava.valaskova@holesov.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016