Registr vozů Hodonín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Národní třída 25
695 35 Hodonín

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 13:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. František Štěpánek, vedoucí odboru 518 316 315 518 316 470 stepanek.frantisek@muhodonin.cz
Bc. Stanislav Lustig, zástupce vedoucího 518 316 410 lustig.stanislav@muhodonin.cz
Mgr. Pavel Bránský, ved.odd.DSA,technik 518 316 334 bransky.pavel@muhodonin.cz
Tomáš Dvořáček-technik,registr vozidel 518 316 418 dvoracek.tomas@muhodonin.cz
Ing. Jaroslav Vojtěšek 518 316 406 vojtesek.jaroslav@muhodonin.cz
Zuzana Kordulová – registr vozidel 518 316 416 kordulova.zuzana@muhodonin.cz
Martina Gajdová – registr vozidel 518 316 352 gajdova.martina@muhodonin.cz
Denisa Hodonská-registr řidičů 518 316 368 hodonska.denisa@muhodonin.cz
Eva Lojkásková-registr řidičů 518 316 391 lojkaskova.eva@muhodonin.cz
Romana Rieglová-registr řidičů i vozidel 518 316 328 rieglova.romana@muhodonin.cz
Magdalena Lamačová-registr řidičů 518 316 305 lamacova.magdalena@muhodonin.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016