Registr vozů Žatec

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Nám. Svobody 1
438 24 Žatec

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:45 12:45 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:45 12:45 – 17:00
Ostatní dny po telefonické dohodě

Kontaktní osoby registru vozidel:

Jiří Dobruský – vedoucí odboru 415 736 470 415 736 513 dobrusky@mesto-zatec.cz;
Mgr.Vladislav Hána – technik, registr vozidel 415 736 471 415 736 148 hana@mesto-zatec.cz
Ing .Kateřina Čonková – registr vozidel 415 736 472 conkova@mesto-zatec.cz
Vratislava Kopřivová – SME 415 736 475 koprivova@mesto-zatec.cz
Ivana Stolariková – registr řidičů 415 736 473 stolarikova@mesto-zatec.cz
Jana Tichá, DiS. – registr řidičů, DT 415 736 474 ticha@mesto-zatec.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016