Registr vozů Nový Jičín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 14:00
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc. Libor Macíček – vedoucí odb., registr 556 768 340 556 768 302 lmacicek@novyjicin-town.cz
Kamil Šrubař – technik 556 768 344 ksrubar@novyjicin-town.cz
Vladislava Šustková – SME 556 768 351 vsustkova@novyjicin-town.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016