Registr vozů Neratovice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc. Ludvík Gottfried–ved. odboru 315 650 448 315 650 445 ludvik.gottfried@neratovice.cz
Ing. Čestmír Podařil – VO dopravy a ZK 315 650 425 cestmir.podaril@neratovice.cz
Aleš Kratochvíl – technik 315 650 415 ales.kratochvil@neratovice.cz
Alena Šimonová – registr vozidel 315 650 422 alena.simonova@neratovice.cz
Ivana Kurčová-registr řidičů 315 650 424 ivana.kurcova@neratovice.cz
Lenka Podracká-registr řidičů 315 650 423 lenka.podracka@neratovice.cz
Jana Hájková-registr řidičů 315 650 421 jana.hajkova@neratovice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016