Registr vozů Nepomuk

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Augusta Němejce 63
335 01 Nepomuk

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00 – 18:00
Úterý: 07:00 – 15:30
Středa: 07:00 – 18:00
Čtvrtek: 07:00 – 15:30
Pátek: 07:00 – 13:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Jiří Bešta- vedoucí odboru, SME 371 519 744 371 591 422 jiri.besta@urad-nepomuk.cz
Václav Hora –technik, registr 371 519 746 vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
Roman Rout – techni, registr 371 519 748 roman.rout@urad-nepomuk.cz
Radka Praizlerová – registr 371 519 747 radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016