Registr vozů Mohelnice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Svobody 1
789 85 Mohelnice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 08:30 – 11:30 12:30 – 17:00
Pátek: 08:30 – 11:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Miroslav Jurníček – vedoucí odb.dopravy 583 452 182 583 452 151 jurnicekm@mu-mohelnice.cz
Jan Švestka, DiS. – technik, SME 583 452 183 svestkaj@mu-mohelnice.cz
Martina Holubová – registr vozidel 583 452 154 holubovam@mu-mohelnice.cz
Lucie Schovánková-registr řidičů 583 452 176 schovankoval@mu-mohelnice.cz
Pavlína Stejskalová-registr řidičů 583 452 177 Stejskalovap@mu-mohelnice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016