Registr vozů Králíky

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Karla Čapka 316
561 69 Králíky

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 07:30 – 11:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Miroslav Macháček,BA (Hons)–ved.odboru 465 670 871 465 670 804 m.machacek@kraliky.eu
Roman Feltl – technik, registr vozidel, SME 465 670 876 r.feltl@kraliky.eu
Bc.Martin Šmolík,DiS.-registr,přestupky 465 670 874 m.smolik@kraliky.eu
Ing.Luboš Hejkrlík-registr řidičů,bod.systém 465 670 875 l.hejkrlik@kraliky.eu
Ing.Antonín Žižka-registr řidičů,zkuš.komisař 465 670 894 a.zizka@kraliky.eu

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016