Registr vozů Jilemnice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 07:00 – 11:00 12:00 – 14:30
Pátek: 07:00 – 11:00 12:00 – 14:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Jaromír Štrauch–ved.odb.,zkuš.kom., SME 481 565 301 481 565 340 strauch@mesto.jilemnice.cz
Iva Hadincová – registr vozidel 481 565 304 hadincova@mesto.jilemnice.cz
Radek Láska – technik,registr vozidel 481 565 303 laska@mesto.jilemnice.cz
Ing.Jiří Podlipný-technik,registr vozidel 481 565 331 podlipny@mesto.jilemnice.cz
Květa Vlachová-registr řidičů 481 565 305 vlachova@mesto.jilemnice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016