Registr vozů Jičín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Žižkovo nám 1
506 01 Jičín

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Martin Duczynski, ved. odboru 493 545 400 493 545 285 duczynski@mujicin.cz
Ing. Eva Moravcová,zást.ved.odboru, SH 493 545 419 moravcova@mujicin.cz
Radomír Říha, SH 493 545 420 posta@mujicin.cz
Bc. Jan Šťastný, vedoucí ODSA 493 545 401 doprava@mujicin.cz
Vratislav Krátký, technik, komisař 493 545 410
Jaroslav Mizera – technik 493 545 403
Roman Krejcar, technik, komisař 493 545 408
Jana Riegerová, registr vozidel 493 545 416
Růžena Fléglová, registr vozidel 493 545 406
Vladimíra Jindřichová, registr vozidel 493 545 405
Dana Matějková,registr řidičů 493 545 414
Jitka Vávrová, registr řidičů 493 545 402
Rita Luštická, bodový systém 493 545 413
Mgr. Lubor Kuhn, bodový systém 493 545 409
Milan Jirka, dopravní přestupky 493 545 411
Mgr. Jan Kafka, dopravní přestupky 493 545 404
Bc. Zdeněk Kvasnička,dopravní přestupky 493 545 412

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016