Registr vozů Hořice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00 – 17:00
Středa: 07:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Luboš Luštický – vedoucí odboru 492 105 482 493 628 004 lusticky@horice.org
Pavel Kos – registr, technik 492 105 484 kos@horice.org
Petra Kosová – registr 492 105 486 kosova@horice.org
Jitka Vyskočilová – registr 492 105 487 vyskocilova@horice.org

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016