Registr vozů Domažlice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
U nemocnice 579
344 20 Domažlice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Úterý 07:30 – 11:30 12:00 – 14:00
Středa: 07:30 – 12:00 12:30– 17:00
Čtvrtek 07:30 -11:30 12:00– 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jan Koš – vedoucí i SME 379 719 229 379 719 219 Jan.kos@mesto-domazlice.cz
Josef Erl – technik, registr 379 719 221 Josef.erl@mesto-domazlice.cz
Roman Schmid – technik, registr 379 719 222 Roman.schmid@mesto-domazlice.cz
Ivona Skalová – registr 379 719 223 Ivona.skalova@meto-domazlice.cz
Gabriela Sekeráková – registr 379 719 224 Gabriela.sekerakova@mesto-domazlice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016