Registr vozů Náchod

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 40
547 61 Náchod

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Radka Kejzlarová – vedoucí odboru 491 405 169 491 405 298 radka.kejzlarova@mestonachod.cz
Pavel Stojka – technik 491 405 172 pavel.stojka@mestonachod.cz
Jiří Kulich – vedoucí odd. registru 491 405 170 jiri.kulich@mestonachod.cz
PhDr. Lenka Polončeková – SME 491 405 167 lenka.poloncekova@mestonachod.cz
Lenka Vlčková-registr vozidel 491 405 174 lenka.vlckova@mestonachod.cz
Iveta Křečková-registr vozidel 491 405 175 iveta.kreckova@mestonachod.cz
Drahomíra Součková-registr řidičů 491 405 178 drahomira.souckova@mestonachod.cz
Blanka Kubíková-registr řidičů 191 405 179 blanka.kubikova@mestonachod.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016