Ceník

 Okres

Cena s DPH

 Okres Praha – cena již od

509 Kč

Okres Praha východ a západ – cena již od

1 068 Kč

Ostatní okresy – cena od

1 119 Kč

Registrace individuálně dovezeného vozidla – cena již od

3 630 Kč

Expresní vyřízení zakázky do 24 hodin

356 Kč

Výše cen se vždy odvíjí od požadované služby v návaznosti na použití správních poplatků.

Bližší informace vám podáme na našich telefonních číslech nebo na e-mailových adresách.

Ceník správních poplatků

Sazby správních poplatků platné od 17. 1. 2005

Popis kolku

Cena

Celkem

Motocykl do 50 cm3 300 Kč 300 Kč
Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500 Kč 500 Kč
Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800Kč 800 Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč 500 Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč 700 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru 100 Kč 100 Kč
Vydání registračních značek (pokud jsou u vozidla vydány 2 ks RZ) 450 Kč 450 Kč
Vydání registračních značek (pokud je u motocyklu a přívěsu vydán 1 ks RZ) 250 Kč 250 Kč
Zápis změny do technického průkazu 50 Kč 50 Kč
Duplikát velkého nebo malého technického průkazu 100 Kč 100 Kč
Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného nového vozidla 1 500Kč 1 500 Kč
Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného ojetého vozidla 2 000Kč 2 000Kč
Ukončení leasingu 50 Kč 50 Kč

Popis kategorií vozidel

Motocykl – motorové vozidlo, které má dvě nebo tři kola.

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – osobní a nákladní vozidlo s nejméně čtyřmi koly, autobusy, speciální vozidla (bagr, pracovní stroje, traktor, apod.), tahače.

Přípojné vozidlo – vozidlo, které nemá vlastní zdroj pohonu a zpravidla nemá hnací nápravy. Je určeno k tažení motorovým vozidlem nebo tahačem, případně traktorem. Do této kategorie spadá přívěs a návěs.

Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám poradíme se všemi nejasnostmi.