Příspěvky

Registrace individuálně dovezeného vozidla – potřebné doklady

Doklady potřebné k dovozu vozidla do 4 let stáří vozidla

  • originál velkého technického průkazu
  • originál COC listu
  • protokol o provedení evidenční prohlídky
  • kopie dokladu o