Registr vozů Vsetín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Mostecká 303
755 24 Vsetín

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý: 08:00 – 11:30 12:30 – 13:30
Středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:30 12:30 – 13:30
Pátek: 08:00 – 11:30 12:30 – 13:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Valerie Ondřejová – vedoucí odboru 571 491 253 571 491 600 valerie.ondrejova@mestovsetin.cz
Ing. Josef Mynarčík – technik 571 491 127 josef.mynarcík@mestovsetin.cz
Lenka Hučíková – technik 571 491 126 lenka.hucikova@mestovsetin.cz
Bc.Ilona Vaňková – vedoucí oddělení DSA 571 491 123 ilona.vankova@mestovsetin.cz
Petr Bezouška – technik 571 491 121 petr.bezouska@mestovsetin.cz
Blanka Chytková –registr vozidel, SME 571 491 124 blanka.chytkova@mestovsetin.cz
Radka Navrátilová- registr vozidel 571 491 125 radka.navratilova@mestovsetin.cz
Věra Ekartová – registr vozidel 571 491 120 vera.ekartova@mestovsetin.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016