Registr vozů Votice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Komenského nám. 700
259 17 Votice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00–17:00
Úterý: 08:00- 14:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Vladimír Korec – vedoucí odboru, SME 317 830 120 317 812 487 vladimir.korec@votice.cz
Jana Zoulová-registr řidičů, registr vozidel 317 830 123 doprava@votice.cz
Marie Kadlecová – technik,registr vozidel 317 830 128 doprava@votice.cz
Jana Štiková –registr řidičů, SME 317 830 129 jana.stikova@votice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016