Registr vozů Vítkov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:30 12:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc. Zdeněk Adamec – ved.oddělení dopravy 556 312 246 i fax adamec@vitkov.info
Milan Prusek – technik, registr, SME,ZK 556 312 247 i fax prusek@vitkov.info
Bc. Vladimír Židek – technik, registr 556 312 248 zidek@vitkov.info
Petr Anders – technik, registr 556 312 250 anders@vitkov.info
Jarmila Kaspříková, řidičské průkazy 556 312 249 kasprikova@vitkov.info
Bc. Petra Dubová-přestupky 556 312 259 dubova@vitkov.info

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016