Registr vozů Veselí nad Moravou

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 12:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Adéla Zemanová – vedoucí odboru 518 670 170 518 670 175 zemanova@veseli-nad-moravou.cz
Ing.Bc.Milan Březina-VOdopr.evidencí,SME 518 670 181 518 670 188 brezina@veseli-nad-moravou.cz
Bc. Lukáš Fico – technik, registr vozidel 518 670 184 fico@veseli-nad-moravou.cz
Ivo Cápek – technik, registr vozidel 518 670 183 capek@veseli-nad-moravou.cz
Pavel Řičica-registr vozidel,zkuš.komisař 518 670 186 ricica@veseli-nad-moravou.cz
Irena Hýsková – registr řidičů 518 670 187 hyskova@veseli-nad-moravou.cz
Lucie Kratochvílová-registr řidičů 518 670 182 kratochvilova@veseli-nad-moravou.cz
Josef Ševeček –zkuš.komisař,AŠ,Taxi 518 670 185 sevecek@veseli-nad-moravou.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016