Registr vozů Týn nad Vltavou

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Náměstí Míru 2
375 01 Týn nad Vltavou

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jaroslav Janáček – vedoucí odboru 385 772 281 385 731 624 jaroslav.janacek@tnv.cz
Lenka Kokešová – registr vozidel i řidičů 385 772 286 385 772 310-odb.dopr lenka.kokesova@tnv.cz
Jarmila Hávová-registr vozidel i řidičů 385 772 285 jarmila.havova@tnv.cz
Monika Kovářová-registr vozidel i řidičů 385 882 288 monika.kovarova@tnv.cz
Ladislav Hronek-technik,registr vozidel,ZK 385 772 284 ladislav.hronek@tnv.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016