Registr vozů Teplice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. Svobody 2
415 95 Teplice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing.. Karel Blaschke, ved. odboru 417 510 802 417 510 992 blaschke@teplice.cz
Martina Vrbová, ved.oddělení ŘP 417 510 803 vrbova@teplice.cz
Vladimír Hnízdil – technik,ved.registru 417 510 840 hnizdil@teplice.cz
Mirka Patáková – registr vozidel 417 510 806 patakova@teplice.cz
Dagmar Pálková – registr řidičů 417 510 821 palkova@teplice.cz
Helga Šalátová – registr řidičů 417 510 820 salatova@teplice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016