Registr vozů Stod

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Sokolovská 566
331 01 Stod

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Středa: 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Zbyšek Macán – vedoucí odboru 379 209 411 379 209 410 macan@mestostod.cz
Václav Tesař – technik, SME 379 209 419 tesar@mestostod.cz
Jan Sedláček – technik, SME 379 209 418 sedlacek@mestostod.cz
Martina Vyhnalová-technik, registr vozidel 379 209 417 vyhnalova@mestostod.cz
Jaromíra Muchnová-registr řidičů muchnova@mestostod.cz
Miroslav Vlk – registr řidičů vlk@mestostod.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016