Registr vozů Semily

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Husova 82
513 13 Semily

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Martin Hubačík–ved. odb., SME,TAXI 481 629 266 481 629 260 hubacik@mu.semily.cz
Libor Tichánek – technik, registr vozidel 481 629 265 tichanek@mu.semily.cz
Eva Peštová – registr vozidel 481 629 267 pestova@mu.semily.cz
Petra Bartošová – registr vozidel 481 629 292 bartosova@mu.semily.cz
Martina Vinklářová – registr řidičů 481 629 262 vinklarova@mu.semily.cz
Ludmila Janusová-bodový systém,přestupky 481 629 268 janusova@mu.semily.cz
Bc. Petr Mečíř – přestupky 481 629 264 mecir@mu.semily.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016