Registr vozů Plzeň

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Koterovská 162
306 32 Plzeň

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí 08:00–18:00
Úterý 08:00-12:00
Středa 08:00-18:00
Čtvrtek 08:00-12:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Jiří Marek, vedoucí odboru 378 034 400 378 034 402 marek@plzen.eu
Bc. Alena Šimanová–vedoucí odd. registru vozidel 378 034 440 simanovaa@plzen.eu
Radek Jahoda – historická vozidla 378 034 441 jahoda@plzen.eu
Bc.Milan Vraný-ved.odd.registru řidičů 378 034 410 vrany@plzen.eu
Sekretariát OR VŘ 378 034 401 sekretariatORVR@plzen.eu
Mgr. Michal Vrba, VO doprav.přestupky 378 032 490 vrba@plzen.eu
Kontaktní Centrum Plzeň 378 034 111 info@plzen.eu

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016