Registr vozů Otrokovice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Renáta Krystyníková, ved.odb.a SME 577 680 452 577 933 369 krystynikova@muotrokovice.cz
Bc. Zdeněk Talafa – vedoucí odd. evid. voz. 577 680 236 577 102 115 talafa@muotrokovice.cz
Aleš Boťa – technik 577 680 235 bota@muotrokovice.cz
Jarmila Machová – registr vozidel 577 680 237 machova@muotrokovice.cz
Ludmila Zapletalová – registr vozidel 577 680 237 zapletalova@muotrokovice.cz
Anna Bartošíková – registr vozidel 577 680 237 bartosikova@muotrokovice.cz
Ing.Martin Straka-ved.odd.ŘP, zkuš.komisař 577 680 238 straka@muotrokovice.cz
Šárka Pavelková-zkušební komisař 577 680 238 pavelkova@muotrokovice.cz
Markéta Demjánová-registr řidičů 577 680 239 demjanova@muotrokovice.cz
Romana Valúchová-registr řidičů 577 680 239 valuchova@muotrokovice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016