Registr vozů Mikulov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Náměstí 1
692 20 Mikulov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Alena Vargová – vedoucí odb.,SME 519 444 611 519 444 500 vargova@mikulov.cz
Dušan Kočár – technik 519 444 527 kocar@mikulov.cz
Petra Balšínková – registr vozidel 519 444 540 balsinkova@mikulov.cz
Nicola Bartová-registr vozidel a řidičů 519 444 539 bartova@mikulov.cz
Monika Blahová-registr řidičů 519 444 541 blahova@mikulov.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016