Registr vozů Mariánské Lázně

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Ruská 155/3
353 30 Mariánské Lázně

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Irena Konečná, ved. odboru 354 922 125 354 623 186 irena.konecna@marianskelazne.cz
Vladimír Studený – vedoucí odd.dopravy 354 922 318 vladimir.studeny@marianskelazne.cz
Soňa Malinovská – technik, registr, SME 354 922 337 sona.malinovska@marianskelazne.cz
Jindřich Marek – registr 354 922 304 marek.jindrich@marinskelazne.cz
Petra Korcová – registr 354 922 338 petra.korcova@marianskelazne.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016