Registr vozů Kyjov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 1
697 22 Kyjov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00
Středa 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Bc. Zdena Kyněrová – vedoucí odboru 518 697 520 518 697 567 z.kynerova@mukyjov.cz
Ing. Rudolf Plachý-ved.oddělení dopr.agend 518 697 518 r.plachy@mukyjov.cz
Martina Kristová – registr vozidel 518 697 514 m.kristova@mukyjov.cz
Bc. Vladimír Šnajdr – zkušební komisař 518 697 517 v.snajdr@mukyjov.cz
Ing. Hana Laštůvková – registr vozidel 518 697 536 h.lastuvkova@mukyjov.cz
Blanka Hložková – registr vozidel 518 697 515 b.hlozkova@mukyjov.cz
Libor Šimeček – technik 518 697 513 l.simecek@mukyjov.cz
Vlasta Laubová – registr řidičů 518 697 511 v.laubova@mukyjov.cz
Hubert Kopečný – registr řidičů 518 697 535 h.kopecny@mukyjov.cz
Jana Výletová – registr řidičů 518 697 419 j.vyletova@mukyjov.cz
Ing. Jiří Sochna – SME 518 697 537 j.sochna@mukyjov.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016